بررسی آثار سرم بیماران دچار (Myocardial infraction (MI بر فعالیت قلب ایزوله رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شده

Evaluation of the sera from myocardial infraction (MI) patients on guinea pig isolated heart and the adhesion of its microvascular matrix to leukocytes


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سعید نیازمند , مهدی رضا عمادزاده

کلمات کلیدی: قلب ا?زوله: بساط تحقیقاتی برای بررسی اثر مواد مختلف بر قلب جدا شده سکته قلب?: وضع?ت? که در اثر آس?ب به عضله م?وکارد و از دست رفتن عملکرد آن رخ م?دهد چسبندگ? عروق?: چسبندگ? گلبولها? سف?د به جدار عروق در نت?جه تغ??ر در بروز مولکولها? چسبندگ? سلول? (CAMs) فشار درون بطن?: فشار اندازه گ?ر? شده درون بطن چپ توسط ترانسد?وسر فشار ضربان قلب: تعداد انقباضات قلب در دق?قه

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86213
عنوان فارسی طرح بررسی آثار سرم بیماران دچار (Myocardial infraction (MI بر فعالیت قلب ایزوله رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شده
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/12/22
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/08/18

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سعید نیازمندمجری
مهدی رضا عمادزادهمجری
سید عبدالرحیم رضائیهمکار
جلیل توکل افشاریهمکار
محمد درخشانهمکار
هوشنگ رفعت پناه بایگیهمکار
ناصر طیبی میبدیهمکار