کشت و آنتی بیوگرام ترشحات سینوس ماگزیلری از لحاظ میکروارگانیسمهای هوازی - بی هوازی در بیمارانی که کاندید عمل جراحی FESS می شوند در بیمارستان قائم در طی یک سال

Antral lavage cultures & antibiogram of aerobic & anaerobic microrganism nof the FESS candidates in Gaem hospital during one year period


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد نعیمی بنائیان شرق , جواد قناعت باجگیران

کلمات کلیدی: Maxillary sinus Aerobic bacteria Anaerobic bacteria Antibiotic-susceptibility test

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 82053
عنوان فارسی طرح کشت و آنتی بیوگرام ترشحات سینوس ماگزیلری از لحاظ میکروارگانیسمهای هوازی - بی هوازی در بیمارانی که کاندید عمل جراحی FESS می شوند در بیمارستان قائم در طی یک سال
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1382/08/28
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد نعیمی بنائیان شرقمجری
جواد قناعت باجگیرانمجری
مهدی بخشائیهمکار
کیارش قزوینیهمکار
محمود باقریهمکار