بررسی میزان آگاهی و عملکرد خانمهای متاهل سن باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در مورد خودآزمایی پستان در سال 81-80

A Survey concerning the knowlegs and parctic of the married woman who refer to health conters in the care braest self examination


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد واحدیان شاهرودی

کلمات کلیدی: آگاهی عملکرد خودآزمایی پستان سرطان پستان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 81047
عنوان فارسی طرح بررسی میزان آگاهی و عملکرد خانمهای متاهل سن باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در مورد خودآزمایی پستان در سال 81-80
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1381/05/16
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1382/02/24

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد واحدیان شاهرودیمجری