کلونینگ وتولید مولکولهای ESAT-6و Ag85B از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئینهای رکومبینانت Ag85B:Fc و ESAT-6:Fc جهت طراحی واکسن وراه اندازی روشهای نوین تشخیصی

Construction and production of Ag85B:Fc?1 and ESAT-6:Fc?1 recombinant proteins for designing vaccine and new diagnostic methods for tuberculosis.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سید عبدالرحیم رضائی , هوشنگ رفعت پناه بایگی , محمدعلی محمدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86277
عنوان فارسی طرح کلونینگ وتولید مولکولهای ESAT-6و Ag85B از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئینهای رکومبینانت Ag85B:Fc و ESAT-6:Fc جهت طراحی واکسن وراه اندازی روشهای نوین تشخیصی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/12/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/05/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید عبدالرحیم رضائیمجری
هوشنگ رفعت پناه بایگیمجری
محمدعلی محمدیمجری
صدیقه فاطمیهمکار
محمد توحیدیهمکار
امیرمحمدهاشم اثنی عشریهمکار
جلیل توکل افشاریهمکار
کیارش قزوینیهمکار
نرگس ولی زادههمکار
محمدرضا عباس زادگانهمکار
نازیلا آریایی نسبهمکار