بررسی بیان نشانگرهای TP53 و PCNA در زیر گروههای مختلف کیست ادونتوژنیک کلسیفیه به روش ایمونوهیستوشیمی

Evaluation of PCNA and TP53 markers in various subtypes of calcifying odontogenic cyst by immunohistochemical method.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: شادی ثقفی خادم , رضا زارع محمود آبادی , حمیده کده

کلمات کلیدی: کیست ادنتوژنیک کلسیفیه TP53 PCNA ایمونوهیستوشیمی Calcifying Odontogenic Cyst Immunohistochemistry

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87070
عنوان فارسی طرح بررسی بیان نشانگرهای TP53 و PCNA در زیر گروههای مختلف کیست ادونتوژنیک کلسیفیه به روش ایمونوهیستوشیمی
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/02/11
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/04/30

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
شادی ثقفی خادممجری
رضا زارع محمود آبادیمجری
جهانشاه صالحی نژاد چایجانیهمکار
منور افضل آقاییهمکار
حمیده کدهمجری