بررسی فراوانی موتاسیون های(508F? , X542G , X1282,W T120A , H117 ,R H347,R 1303G>A,N 1-1525,c. D551G delG, 1548, c. del21677, c. R549, S V1234X, I1177AA>G, K2183c. ) ژن CFTR در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به کلینیک CF بیمارستان دکتر شیخ

Determining the Frequency of (?F508, G542X , W1282X , A120T , R117H , R347H , N1303K,c.15251G>A ,K1177X ,c.1548delG,c.1677del2,S549R ,c.2183AA>G,G551D,I1234V) mutations of CFTR gene in patients with cystic fibrosis referred to Dr sheikh hospital CF clinic


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حمید رضا کیانی فر , محمد کرامتی پور , امین رازی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86390
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی موتاسیون های(508F? , X542G , X1282,W T120A , H117 ,R H347,R 1303G>A,N 1-1525,c. D551G delG, 1548, c. del21677, c. R549, S V1234X, I1177AA>G, K2183c. ) ژن CFTR در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به کلینیک CF بیمارستان دکتر شیخ
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/04/19
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/04/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حمید رضا کیانی فرمجری
محمد کرامتی پورمجری
امین رازیمجری
جلیل توکل افشاریهمکار
سیمین هیرادفرهمکار
سعید طالبیهمکار
هوشنگ رفعت پناه بایگیهمکار
اعظم بروکهمکار