بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی عصاره های آبی، اتانولی، اتیل استاتی و دی کلرومتانی 12 گونه آرتمیزیای بومی استان خراسان بر رده های سلولی سرطانی HepG، AGS، MCF-7، HT-29، Hela و سلولهای نرمال L929 در شرایط برون تنی

Study the Cytotoxicity Effect of Aquaous, Ethanol, Ethyl Acetate and Dichloromethan Extracts from Artemisia spp. of Khorasan Province on Cancer Cell Lines (HepG, AGS, MCF-7, HT-29, Hela) and normal cell line (L929) in vitro


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمود محمودی , سیداحمد امامی

کلمات کلیدی: واژه های کلیدی به فارسی: آرتمیزیا ، تست MTT، رده سلولهای سرطانی واژه های کلیدی به انگلیسی:Artemisia, MTT assay, Cancer cell lines

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86468
عنوان فارسی طرح بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی عصاره های آبی، اتانولی، اتیل استاتی و دی کلرومتانی 12 گونه آرتمیزیای بومی استان خراسان بر رده های سلولی سرطانی HepG، AGS، MCF-7، HT-29، Hela و سلولهای نرمال L929 در شرایط برون تنی
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/12/22
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/03/22

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمود محمودیمجری
سیداحمد امامیمجری
شهرزاد زمانی تقی زادههمکار
علی آهیهمکار