بررسی هیستولوژیک سطح تماس استخوان با میکروایمپلنتهای ارتودنسی به دنبال اعمال نیروی فوری و تأخیری در استخوان فک بالا و پایین سگ

Histologic evaluation of microimplant-bone interface following immediate versus delay loading in dog’s maxilla and mandible


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: براتعلی رمضان زاده , سید کاظم فاطمی , محبوبه دهقانی محمدآبادی

کلمات کلیدی: ایمپلنت کوچک - ثبات - بارگذاری اولیه Micro implant - Stability - Immediate loading - Delay loadingمدت 12 هفته اعمال شد و در نهایت bone-contact ratio سنجیده شد. مشخص شد که نزدیک به 100% نمونه ها، rigid osseous fixation پیدا کردند و در نمونه های فک پایین، این نسبت سطح تماس استخوانی، کاملاً بیشتر از همین نسبت در نمونه های فک بالا بود. این تحقیق، طی دور? healing 3 هفته ای قبل از اعمال نیروی ارتودنسی را پیشنهاد می کند(7). Freire مینی ایمپلنتهای با طولهای mm6 و یا mm10 را در استخوان مندیبل سگ قرار داد و بعد از زمانهای صفر، 1، 3 و یا 12 هفته در گروههای experimental ، نیروی gr250 به مدت 12 هفته اعمال کرد. بعد از محاسبه bone-contact ratio مشخص شد که نسبت سطح تماس استخوان، در گروههای کنترل بیشتر از گروههای آزمایش بود. ضمناً نسبت سطح تماس استخوان در مینی ایمپلنتهای با طول mm10 ، بیشتر از انواع mm6 بود. Freire نهایتاً گفت که ظاهراً کاربرد میزان کم نیرو بصورت immediate و یا early بعد از قرار دادن مینی ایمپلنتها مشکلی ایجاد نمی کند(8). ارزیابی حرکت دندان سگ با استفاده از مینی اسکروها به عنوان انکوریج، تحقیقی است که توسط Owens و همکاران انجام شده است. بدین صورت که در فک بالا، اثر بارگذاری به صورت immediate و یا تأخیری (26 روز) تحت نیروی ثابت (25 گرم) و در فک پایین اثر میزان نیرو (25 یا 50 گرم) بصورت بارگذاری immediate برروی مینی اسکروها، ارزیابی شد و برای همه نمونه ها، گروه کنترل هم در نظر گرفته شد. مشخص شد که تفاوت در زمان اعمال نیرو، میزان نیرو و یا محل آن، تفاوت آماری معنی داری در ثبات مینی اسکروها و یا میزان حرکت دندان، ایجاد نکرد(9).

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86603
عنوان فارسی طرح بررسی هیستولوژیک سطح تماس استخوان با میکروایمپلنتهای ارتودنسی به دنبال اعمال نیروی فوری و تأخیری در استخوان فک بالا و پایین سگ
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/03/22
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/04/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
براتعلی رمضان زادهمجری
سید کاظم فاطمیمجری
محبوبه دهقانی محمدآبادیمجری
سید مجتبی زبرجدهمکار
کامران سرداریهمکار
محمدتقی شاکریهمکار
نوشین محتشمهمکار