بررسی مهار پمپ efflux غشاء سلولی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم بیمارستانی توسط گالبا نیک اسید حاصل از ریشه گیاه Ferula Szowitsiana

Study on inhibition of cell membrane efflux pump of hospital resistant strains of Staphyloccocus by Galbanic acid from Ferula Szowitsiana as a bacterial resistance modulator.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: بی بی صدیقه فضلی بزاز , زهرا معماریان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86538
عنوان فارسی طرح بررسی مهار پمپ efflux غشاء سلولی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم بیمارستانی توسط گالبا نیک اسید حاصل از ریشه گیاه Ferula Szowitsiana
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/11/24
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/04/24

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی صدیقه فضلی بزازمجری
زهرا خشیارمنشهمکار
مهرداد ایرانشاهیهمکار
محبوبه نادری نسبهمکار
زهرا معماریانمجری