بررسی سی ساله انطباق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در تومورهای غیرادنتوژیک و ضایعات راکتیو در دانشکده دندانپزشکی مشهد

:Thirty years corresponding study of the clinical and histopathological diagnosis of nonodontogenic tumor and reactive lesion in mshhad dental school


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: جهانشاه صالحی نژاد چایجانی , نصرا... ساغروانیان , رضا محمدیان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86752
عنوان فارسی طرح بررسی سی ساله انطباق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در تومورهای غیرادنتوژیک و ضایعات راکتیو در دانشکده دندانپزشکی مشهد
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/02/11
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/04/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
جهانشاه صالحی نژاد چایجانیمجری
نصرا... ساغروانیانمجری
رضا محمدیانمجری
منور افضل آقاییهمکار
رضا زارع محمود آبادیهمکار