بررسی حضور باکتریهای (هوازی و بی هوازی) در ضایعات لشمانیوز جلدی حاد و تاثیر حذف آن در سیر ضایعه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان قائم(عج) در سال های 1389 -1387

A survey of microbial smear (anaerobic & aerobic) of acute cutaneous: leishmaniasis in patient reffering to Qaem hospital's clinic of leishmaniasis from 1387 _1389


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: پوران لایق , کیارش قزوینی , فاطمه هادیان

کلمات کلیدی: لشمانیوز جلدی حاد عوامل میکروبی بی هوازی عوامل میکروبی هوازی Acute cutaneous leishmaniosis Anaerobe Aerobe

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86642
عنوان فارسی طرح بررسی حضور باکتریهای (هوازی و بی هوازی) در ضایعات لشمانیوز جلدی حاد و تاثیر حذف آن در سیر ضایعه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان قائم(عج) در سال های 1389 -1387
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/09/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/05/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
پوران لایقمجری
کیارش قزوینیمجری
فاطمه هادیانمجری
محمدتقی شاکریهمکار
فخرالزمان پزشکپورهمکار
محمود باقریهمکار