بررسی بروز آنتی ژنهای Mdm2 و Tp53 در کیستهای دانتیژور ، رادیکولار ورزیجیوال بروش ایمنوهیستوشیمی

Evaluation of Mdm2 and Tp53 antigenes expression in Dentigerous, Radicular and Residual Cysts by immunohistochemistry Technique.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نصرا... ساغروانیان , عطاءالله حبیبی , سحر بابازاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86649
عنوان فارسی طرح بررسی بروز آنتی ژنهای Mdm2 و Tp53 در کیستهای دانتیژور ، رادیکولار ورزیجیوال بروش ایمنوهیستوشیمی
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/12/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/09/13

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نصرا... ساغروانیانمجری
عطاءالله حبیبیمجری
سحر بابازادهمجری
نوشین محتشمهمکار
فرامرز بابازادههمکار
منور افضل آقاییهمکار