بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه 100 گزینه ای با عنوان "بررسی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO QOL-100) در بیماران با استئوآرتریت زانو"

Translation and validation of farsi version (WHO QOL-100) questionnaire in patients with knee osteoarthritis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدحسین ابراهیم زاده , آسیه سادات فتاحی معصوم , مریم بهمدی

کلمات کلیدی: کیفیت زندگی ـ سازمان بهداشت جهانی ـ مطالعه پایایی و روایی ـ استئوآرتریت ـ ایران

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87011
عنوان فارسی طرح بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه 100 گزینه ای با عنوان "بررسی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO QOL-100) در بیماران با استئوآرتریت زانو"
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/09/03
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1393/11/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدحسین ابراهیم زادهمجری
آسیه سادات فتاحی معصوممجری
مریم بهمدیمجری
محمدتقی شاکریهمکار
فاطمه محرریهمکار
هانیه ابراهیمیهمکار
فریده گلحسنی کشتانهمکار