راه اندازی سیستم کشت سلول برای ویروس هپاتیت C در ایران

Development of Hepatitis C virus cell culture system in Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: زهرا مشکات

کلمات کلیدی: ویروس هپاتیت C، کشت سلول Huh7.5، سنتز RNA در ویترو، ترانسفکشن Hepatitis C virus, Huh7.5 cell culture, Invitro RNA synthesis, Transfection

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87905
عنوان فارسی طرح راه اندازی سیستم کشت سلول برای ویروس هپاتیت C در ایران
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/08/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/12/23

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
زهرا مشکاتمجری
مهرانگیز خواجه کرم الدینیهمکار
سعید عامل جامه دارهمکار
حسین نعمانیهمکار
آیدا قلوبیهمکار
رقیه تیمورپورهمکار