علم سنجی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر پایگاه اسکوپوس از سال 1996 تاکنون

Scientometry of Mashhad university of medical sciences faculty members based on SCOPUS since 1996 to present


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: پروانه مدیرامانی , مژگان داورپناه

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86750
عنوان فارسی طرح علم سنجی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر پایگاه اسکوپوس از سال 1996 تاکنون
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/03/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/05/16

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
پروانه مدیرامانیمجری
مژگان داورپناهمجری
جلیل توکل افشاریهمکار
سید عبدالرحیم رضائیهمکار
مهیار میرحیدریهمکار
مرضیه صادقی اردکانیهمکار