تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد

Determination of blood lead levels and it's association with iron deficiency anemia in 1-10 years 0ld children in mashhad hospitals(1387)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدرضا کرامتی , لیدا معنوی فر

کلمات کلیدی: سرب خون –آنمی فقرآهن-کودکان blood lead - iron deficiency anemia, children

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86756
عنوان فارسی طرح تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/11/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/10/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدرضا کرامتی مجری
لیدا معنوی فرمجری
مهدی بلالی مودهمکار
حسین آیت الهیهمکار
محمدهادی صادقیانهمکار
زهرا بدیعیهمکار
منور افضل آقاییهمکار
محسن نمایی قاسمیهمکار
سید داوود عبدالمومن طوسیهمکار
مهشید جلیلیهمکار
مرضیه مرجانیهمکار