مقایسه اثر میزوپروستول زیر زبانی با واژینال جهت القای زایمانی در حاملگی های ترم و پست ترم

Vaginal versus sublingual mispoprostol for induction of labor at term and post term a randomized study


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فاطمه وحیدرودسری , صدیقه آیتی افین , فرنوش فرشیدی

کلمات کلیدی: میزوپروستول زیر زبانی واژینال القای زایمان حاملگی ترم حاملگی پست ترم Misoprostol sublingual vaginal Induction of labour term pregnancy post term pregnancy

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87044
عنوان فارسی طرح مقایسه اثر میزوپروستول زیر زبانی با واژینال جهت القای زایمانی در حاملگی های ترم و پست ترم
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/03/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/09/22

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فاطمه وحیدرودسریمجری
صدیقه آیتی افینمجری
مسعود شهابیانهمکار
زهره یوسفی رودسریهمکار
ملیحه حسن زاده مفردهمکار
عالیه ترابی زادههمکار
منور افضل آقاییهمکار
اکرم مشتاقی اخلاقیهمکار
زهرا نگهبانهمکار
فرنوش فرشیدیمجری