بررسی شیوع ختنه در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب و ارتباط درجه ختنه با آگاهی نگرش آنان در سال 1381

Prevalence of female circumcision in client of Minab clinics and correlation of cirumcision grade with women's knowledge and attitude in 1381(2002)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: طلعت خدیوزاده , بی بی قدسیه سیدی علوی , حبیب الله اسماعیلی

کلمات کلیدی: شیوع ختنه نگرش سن باروری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 82201
عنوان فارسی طرح بررسی شیوع ختنه در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب و ارتباط درجه ختنه با آگاهی نگرش آنان در سال 1381
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1382/10/03
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
طلعت خدیوزادهمجری
بی بی قدسیه سیدی علویمجری
حبیب الله اسماعیلیمجری