مقایسه روش PCR و تستهای بیوشیمیایی در افتراق مایکو باکتریوم توبرکلوزیس از سایر مایکوباکتریوم ها در بررسی 100 نمونه ارسالی به آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان قائم (عج)

Comparison between PCR and biochemical tests for differentiation MTB from other Mycobacteriums in 100 samples which have been sent to microbiology laboratory of Ghaem hospital


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: جواد قناعت باجگیران , علی صادقیان , جلیل توکل افشاری

کلمات کلیدی: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس PCR تستهای بیوشیمیایی کشت

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 82221
عنوان فارسی طرح مقایسه روش PCR و تستهای بیوشیمیایی در افتراق مایکو باکتریوم توبرکلوزیس از سایر مایکوباکتریوم ها در بررسی 100 نمونه ارسالی به آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان قائم (عج)
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1382/10/03
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1385/03/03

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
جواد قناعت باجگیرانمجری
علی صادقیانمجری
جلیل توکل افشاریمجری
محمدتقی شاکریهمکار