مقایسة سه روش(tuberculin skin test) TST، (QuantiFERON-TB GOLD In Tube test) GFT-GIT، و (ELISpot) T-SPOT.TB در تعیین عفونت نهفته با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در پرسنلِ بیمارستانیِ در تماس با سل فعال

Comparison of tuberculin skin test (TST), QuantiFERON-TB GOLD In Tube (QFT-GIT) test, and T-SPOT.TB (ELISpot) in determination of latent tuberculosis infection in Iranian healthcare professionals (HCPs) in contact with active TB cases


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: احسان آریان , محمدمهدی گویا , علی صدری زاده

کلمات کلیدی: تست توبرکولین، تستهای آزاد سازی اینترفرون گاما، سل نهفته، پرسنل بهداشتی- درمانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88643
عنوان فارسی طرح مقایسة سه روش(tuberculin skin test) TST، (QuantiFERON-TB GOLD In Tube test) GFT-GIT، و (ELISpot) T-SPOT.TB در تعیین عفونت نهفته با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در پرسنلِ بیمارستانیِ در تماس با سل فعال
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/04/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1392/10/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
احسان آریانمجری
محمدمهدی گویامجری
علی صدری زادهمجری
منوچهر مکوندیهمکار
جلیل توکل افشاریهمکار
منور افضل آقاییهمکار
کیارش قزوینیهمکار
مارتا رومانوهمکار
محمود باقریهمکار
مستوره مؤمن هرویهمکار