بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت و کیفیت زندگی 18 ماه پس از جراحی سرطان در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر دانشگاه تهران و بیمارستان قائم (عج) مشهد با افراد سالم

Health related quality of life 18 month after breast cancer surgery in patients refer to Tehran cancer institue and Ghaem Hospital (Mashhad)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آسیه سادات فتاحی معصوم , قدرت الله مداح

کلمات کلیدی: سرطان پستان کیفیت زندگی وضعیت سلامت ماستکتومی پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی Breast Cancer Quality Of Life Health Status Mastectomy EORTC QLQBR23

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87082
عنوان فارسی طرح بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت و کیفیت زندگی 18 ماه پس از جراحی سرطان در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر دانشگاه تهران و بیمارستان قائم (عج) مشهد با افراد سالم
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/03/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/02/09

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آسیه سادات فتاحی معصوممجری
قدرت الله مداحمجری
فاطمه همائی شاندیزهمکار
رامش عمران پورهمکار
ایرج حریرچیهمکار
معصومه خرسندهمکار
محمدعلی محققیهمکار
سعید ابراهیم زادههمکار