بررسی مقایسه ای کسر تخلیه کیسه صفرا (Gallbladder ejection fraction) با یک غذای چرب استاندارد در بیماران با تشخیص کله سیستیت مزمن و افراد نرمال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)

Assessment of gallbladder ejection fraction (GBEF) using a standard fatty meal cholescintigraphy in normals and patients with chronic cholecystitis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: وحید رضا دباغ کاخکی , علی جنگجو

کلمات کلیدی: غذای چرب ، التهاب مزمن کیسه صفرا، کسر تخلیه کیسه صفرا، اسکن کبد-مجاری صفراوی Fatty meal, Chronic Cholecystitis, Gallbladder Ejection Fraction, Cholescintigraphy، Hepatobiliary Scintigraphy

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87086
عنوان فارسی طرح بررسی مقایسه ای کسر تخلیه کیسه صفرا (Gallbladder ejection fraction) با یک غذای چرب استاندارد در بیماران با تشخیص کله سیستیت مزمن و افراد نرمال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/11/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/04/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
وحید رضا دباغ کاخکیمجری
علی جنگجومجری
سیدرسول زکویهمکار
مصطفی مهرابی بهارهمکار
مهدی فرزادنیاهمکار
احمد یوسفی ثمرههمکار
حسین بختیاری فریمانیهمکار