بررسی سروپروالانس عفونت با ویروسهای HBV ، HCV ، HIV و HTLVI در بیماران ترومائی بستری شده در بیمارستان امداد شهید کامیاب مشهد -1386

A study on seroprevalence of infection with hepatitis b ,hepatitis c, human immunodeficiency and human T-cell lymphotropic viruses in traumatized patients that hospitalized in kamyab`s hospital - 1386


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: رضا وفائی نژاد , اصغر مافی نژاد

کلمات کلیدی: سروپروالانس ویروسهای منتقله از راه خون ویروس هپاتیت B ویروس هپاتیت C ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی ویروس HTLV1 seroprevalence hepatitis B virus hepatitis C virus human immunodeficiency virus human T-cell lymphotropic virus 1

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87096
عنوان فارسی طرح بررسی سروپروالانس عفونت با ویروسهای HBV ، HCV ، HIV و HTLVI در بیماران ترومائی بستری شده در بیمارستان امداد شهید کامیاب مشهد -1386
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/03/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/12/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رضا وفائی نژادمجری
اصغر مافی نژادمجری
عباس حیدریهمکار
علی بیرجندی نژادهمکار
حسن خداپرستهمکار
شهناز احراریهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
حبیب الله اربابیهمکار
رضا خانمحمدیهمکار