مقایسه دیسپارومتر شیدی و دستگاه تغییر یافته مالت نزدیک در بررسی هتروفوریای غیر جبرانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد در سال 1387

comparison of sheedy disparometer and modified near mallett unit in investigation of decompensated heterophoria in patients of clinic of optometry of mashhad faculty of paramedical sciences and health in 2008


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عباسعلی یکتا , مریم میرزائیان

کلمات کلیدی: فیکسیشن دیسپاریتی دیسپارومتر شیدی دستگاه تغییر یافته مالت نزدیک هتروفوریای غیر جبرانی اسوشیتد فوریا علائم بینایی Fixation disparity Sheedy disparometer Modified near Mallett Unit Decompensated heterophoria Associated phoria Visual symptoms

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87119
عنوان فارسی طرح مقایسه دیسپارومتر شیدی و دستگاه تغییر یافته مالت نزدیک در بررسی هتروفوریای غیر جبرانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد در سال 1387
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/08/15
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/06/18

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عباسعلی یکتامجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار
هادی استادی مقدمهمکار
مریم میرزائیانمجری