بررسی بیان Osteopontin و CD44v6در ضایعات سیستیک ادنتوژنیک به روش ایمنوهیستوشیمی

Evaluation of osteopontin and CD44v6 expression in odontogenic cystic lesions by immunohistochemistry


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: جهانشاه صالحی نژاد چایجانی , شادی ثقفی خادم , نرگس قاضی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88183
عنوان فارسی طرح بررسی بیان Osteopontin و CD44v6در ضایعات سیستیک ادنتوژنیک به روش ایمنوهیستوشیمی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/06/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/11/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
جهانشاه صالحی نژاد چایجانیمجری
شادی ثقفی خادممجری
محمدتقی شاکریهمکار
رضا زارع محمود آبادیهمکار
نصرا... ساغروانیانهمکار
نوریه شریفی سیستانیهمکار
نرگس قاضیمجری