بررسی تناسب میزان درخواست و مصرف خون و فراورده های آن در مراکز درمانی استان خراسان رضوی در 6 ماه اول سال 87

Investigation about relevancy of blood & blood components ordering and transfusion in first 6month of 1387 in khorasan Razavi


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد خواجه دلوئی , محمدرضا کرامتی , ریحانه بازرگانی

کلمات کلیدی: درخواست خون-ترانسفوزیون خون-نسبت کراس مچ به ترانسفوزیون- تناسب Blood transfusion- Cross-match to transfusion ratio-- -Relevancy-Blood ordering

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87111
عنوان فارسی طرح بررسی تناسب میزان درخواست و مصرف خون و فراورده های آن در مراکز درمانی استان خراسان رضوی در 6 ماه اول سال 87
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/06/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/12/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد خواجه دلوئیمجری
محمدرضا کرامتی مجری
ریحانه بازرگانیمجری
پرستو جمیلیهمکار
عباس شیردلهمکار
محمدهادی صادقیانهمکار
محمداسماعیل خیامیهمکار
کریم ذوقیهمکار
محمدصادق مرویهمکار
سیدمجتبی تجلیهمکار
بهزاد فلاحهمکار
حیدر ایران خواههمکار