تاثیر آموزش احیاء با استفاده از فیلم و شبیه سازی در مقایسه با روش فعلی در کارورزان پزشکی گروه اطفال

Applying visual and simulation Techniques in teaching Neonatal Rehabilitation and companing with the present procedures carring out by the medical students of pediatric group


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: رضا سعیدی

کلمات کلیدی: احیاء_فیلم آموزشی_شبیه سازی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88320
عنوان فارسی طرح تاثیر آموزش احیاء با استفاده از فیلم و شبیه سازی در مقایسه با روش فعلی در کارورزان پزشکی گروه اطفال
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/04/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/02/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رضا سعیدیمجری
محبوبه غلامی رباط سنگیهمکار
شقایق رحمانیهمکار
شیما دین پرورهمکار
زینب آلبوبیریهمکار
بی بی زهرا پروینیهمکار
عطیه مهدیزاده حکاکهمکار
محمد علی عمرانههمکار
نادعلی ادیبهمکار