مقایسه اثر تجویز زودرس لتروزول با تجویز رایج آن در تحریک تخمک گذاری در بیماران تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات

The cycle characteristics of early administration of letrozole compared to established protocol


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نزهت موسوی فر , فاطمه وحیدرودسری , اشرف خسروی

کلمات کلیدی: لتروزول – پروفایل هورمونی – تجویز زودرس – پاسخ تخمدان – سندرم تخمدان پلی کیستیک Letrozole – Hormonal profile – Early administration – Ovarian response - Pcos

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88037
عنوان فارسی طرح مقایسه اثر تجویز زودرس لتروزول با تجویز رایج آن در تحریک تخمک گذاری در بیماران تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/08/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/06/29

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نزهت موسوی فرمجری
فاطمه وحیدرودسریمجری
اشرف خسرویمجری
محمدتقی شاکریهمکار
سیده اعظم تشکری هاشمیهمکار
طوعه عبدالهیهمکار
محبوبه سوریانهمکار
مریم شفیقیهمکار