تعیین فراوانی آلودگی لنفومای غیرهوچکین دهان و فک توسط وروس اپشتاین بار (EBV) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

Definition of the Epstein barr virus frequency in oral & jaws non Hodj kin,s lymphomas by polymerase chain reaction (PCR) technique.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نوشین محتشم , نوریه شریفی سیستانی , الهام مرادی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88231
عنوان فارسی طرح تعیین فراوانی آلودگی لنفومای غیرهوچکین دهان و فک توسط وروس اپشتاین بار (EBV) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/09/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/01/31

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نوشین محتشممجری
محمدتقی شاکریهمکار
محمدرضا عباس زادگانهمکار
نصرا... ساغروانیانهمکار
نوریه شریفی سیستانیمجری
الهام مرادیمجری