بررسی میزان آگاهی و نگرش مراجعه کنندگان به مرکز وازکتومی واقع در مراکز بهداشتی و درمانی مشهد در مورد روش وازکتومی

servey of knowledge and attiude and practice of men REFERRED mashhad health centers while they choose vasectomy way in 2009 in 2009


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد واحدیان شاهرودی , حسن پیل آرام

کلمات کلیدی: وازکتومی- آگاهی – نگرش- عملکرد vasectomy – knowledge- attiude - practice

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87805
عنوان فارسی طرح بررسی میزان آگاهی و نگرش مراجعه کنندگان به مرکز وازکتومی واقع در مراکز بهداشتی و درمانی مشهد در مورد روش وازکتومی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/08/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/04/29

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد واحدیان شاهرودیمجری
حسن پیل آراممجری
سیدحسن امامیهمکار
شهین سعیدی نجاتهمکار