بررسی ارتباط وجود سلول های دندرتیک عرضه کننده ی آنتی ژن با عوامل شناخته شده مؤثر در پیش آگهی در آدنوکارسینوم کولورکتال با استفاده از شاخص های ایمنوهیستوشیمی S-100 و CD68

Correlation of dendritic antigen Presenting cells and Prognostic factors of colorectal adenocarcinoma with S100 and CD68 immunohistochemistry


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سکینه عموئیان , سیمین سلجوقی

کلمات کلیدی: سرطان روده بزرگ و رکتوم،سلول دندریتیک،پروتئین S100 S100, dendritic cell, colorectal adenocarcinoma

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88024
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط وجود سلول های دندرتیک عرضه کننده ی آنتی ژن با عوامل شناخته شده مؤثر در پیش آگهی در آدنوکارسینوم کولورکتال با استفاده از شاخص های ایمنوهیستوشیمی S-100 و CD68
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/04/10
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/07/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سکینه عموئیانمجری
سیمین سلجوقیمجری
مهدی فرزادنیاهمکار