بررسی تغییرات سایز لخته و سیر بالینی آن در هیجده ماه پیگیری بیماران دچار انفارکتوس حاد قدامی میوکارد با عارضه لخته داخل بطن چپ طی سالهای 1388-1389

evaluation of clot size change and clinical course during eighteen months clinical follow-up of patients with acute anterior myocardial infarction complicated by left ventrical thrombi during 1388-1389


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمود ابراهیمی , افسون فضلی نژاد , معصومه الوندی آذری

کلمات کلیدی: انفارکتوس حادمیوکارد لخته امبولی ACUTE MYOCARDIAL INFARCTUSE CLOT Thrombi3

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88029
عنوان فارسی طرح بررسی تغییرات سایز لخته و سیر بالینی آن در هیجده ماه پیگیری بیماران دچار انفارکتوس حاد قدامی میوکارد با عارضه لخته داخل بطن چپ طی سالهای 1388-1389
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/06/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/04/29

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمود ابراهیمیمجری
افسون فضلی نژادمجری
معصومه الوندی آذریمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار