بررسی فراوانی و تولید انواع متابتالولاکتاماز توسط پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمی پنم جدا شده از بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1389

Investigation of Imipeneme resistance frequency in Pseudomonas species isolated from burnt patients of Imam Reza Hospital and determination of their antibiotic-resistant mechanism


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محبوبه نادری نسب , زهرا مشکات , مریم السادات نبوی نیا

کلمات کلیدی: ایمی پنم ،سودوموناس آئروژناز، متالوبتالاکتاماز

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88495
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی و تولید انواع متابتالولاکتاماز توسط پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمی پنم جدا شده از بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1389
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/09/03
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1392/05/16

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محبوبه نادری نسبمجری
زهرا مشکاتمجری
مریم السادات نبوی نیامجری
مجتبی مشکاتهمکار
مریم کمال الدینهمکار
رضا محرمیهمکار
انیس امامیهمکار
سیده زهره میرباقریهمکار