بررسی میزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر کارگزاری فیستول شریانی وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهد

Assessment of prevalence of clinical sensory and motor complications and Electro Diagnostic Neurological pattern of involvements due to permanent A-V fistula in patients undergoing hemodialysis in dialysis centers among Mashhad city


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدهادی سعیدمدقق , غلامحسین کاظم زاده , امیر برزنونی

کلمات کلیدی: مرحله نهایی بیماری کلیوی دسترسی عروقی فیستول شریانی وردی نوروپاتی End Stage Renal Disease Vascular Access Arterio- Venous Fistula Neuropathy

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88044
عنوان فارسی طرح بررسی میزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر کارگزاری فیستول شریانی وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهد
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/10/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/02/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدهادی سعیدمدققمجری
غلامحسین کاظم زادهمجری
امیر برزنونیمجری
حسین حسن آبادیهمکار
حسن راوریهمکار
سعید اخلاقیهمکار
علاء الحشیمیهمکار
فاطمه ناظمیانهمکار