مقایسه میزان آشکارسازی غدد لنفاوی نگهبان پس از تزریق blue dye به صورت پری آرئولار و رادیوکلوئید به صورت پری انسزیونال در بیماران با سابقه بیوپسی اکسیزیونال سرطان پستان

Comparing the rate of sentinel node detection by using a peri-areolar blue dye injection to a peri-incisional injection of radio colloid in patients with the history of excisional biopsy of breast cancer


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علی جنگجو , رامین صادقی , شهریار عزیزی

کلمات کلیدی: سرطان پستان؛غده لنفاوی نگهبان؛رادیو دارو, بیوپسی اکسیزیونال - Radioisotope drug; blue dye; excisional biopsy- Sentinel Lymph Node-Breast cancer

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88635
عنوان فارسی طرح مقایسه میزان آشکارسازی غدد لنفاوی نگهبان پس از تزریق blue dye به صورت پری آرئولار و رادیوکلوئید به صورت پری انسزیونال در بیماران با سابقه بیوپسی اکسیزیونال سرطان پستان
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/11/21
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1392/09/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی جنگجومجری
رامین صادقیمجری
شهریار عزیزیمجری
مصطفی مهرابی بهارهمکار
کامران آریاناهمکار
بهارک عطارهمکار
زهرا فاضلیهمکار
احمد یوسفی ثمرههمکار
حسین بختیاری فریمانیهمکار
احمد مهریهمکار