مقایسه ویژگیهای بالینی و فرابالینی سندرم گیلن باره در بیماران مراجعه کننده به واحد مراقبتهای ویژه ،اورژانس و بخش اعصاب بیمارستان قائم مشهد از سال 1386 تا 1388

Comparison of the clinical and paraclinical features of Guillain – Barre' Syndrome in patients of neurology department of Ghaem Hospital - Mashhad (2006 - 2009)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: رضا بوستانی , مرتضی سعیدی , امیر مقدم احمدی

کلمات کلیدی: سندرم گیلن باره – مطالعات الکترودیاگنوستیک – فلج شل حاد- Guillain-Barre’ syndrome-electrodagnostic studies-acute flaccid paralysis

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88654
عنوان فارسی طرح مقایسه ویژگیهای بالینی و فرابالینی سندرم گیلن باره در بیماران مراجعه کننده به واحد مراقبتهای ویژه ،اورژانس و بخش اعصاب بیمارستان قائم مشهد از سال 1386 تا 1388
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/01/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/04/29

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رضا بوستانیمجری
مرتضی سعیدیمجری
محمد خواجه دلوئیهمکار
امیر مقدم احمدیمجری