بررسی فراوانی حذف ناکامل کارسینوم سلول بازال وبرخی از عوامل موثر بر آن در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از 1376 تا 1389

Evaluation of the incidence of incomplete excisions of basal cell carcinoma and associated factors in referred samples to pathology department of Imam Reza Hospital of Mashad from 1997 to 2011


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: یلدا ناهیدی , ناصر طیبی میبدی , زهرا تفضلی

کلمات کلیدی: کارسینوم سلول بازال، حذف جراحی، ناکامل - Basal cell carcinoma, Surgical excision, Incomplete

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88685
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی حذف ناکامل کارسینوم سلول بازال وبرخی از عوامل موثر بر آن در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از 1376 تا 1389
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/01/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/07/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
یلدا ناهیدیمجری
ناصر طیبی میبدیمجری
زری جاویدی دشت بیاضهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
زهرا تفضلیمجری