بررسی فراوانی باکتریمی های (کشت خون مثبت) اکتسابی از بیمارستان، اکتسابی از جامعه و مرتبط با حرف پزشکی در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) طی اسفند 88 تا 89

Frequency of hospital aquired Bacterimia (Posetive Blood culture) and Community aquired Bacterimia and health care associated Bacterimia in Imam Reza Hospital in 2010_2011


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علی اکبر حیدری , محبوبه نادری نسب , منیره مختاری مسینانی

کلمات کلیدی: باکتریمی،‌باکتریمی مرتبط با حرف پزشکی، باکتریمی کسب شده از جامعه،‌ باکتریمی اکتسابی از بیمارستان- Bacterimia , Health care Associated Bacterimia, Community acquired Bacterimia, Hospital acquired Bacterimia

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88657
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی باکتریمی های (کشت خون مثبت) اکتسابی از بیمارستان، اکتسابی از جامعه و مرتبط با حرف پزشکی در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) طی اسفند 88 تا 89
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/04/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1393/08/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی اکبر حیدریمجری
محبوبه نادری نسبمجری
منیره مختاری مسینانیمجری
منور افضل آقاییهمکار
مریم کمال الدینهمکار