بررسی فراوانی سل نهفته در کارکنان بخش عفونی و سایر بخش ها

prevalence of latent tuberculosis infection in health care worker in infectious ward and other wards


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حمیدرضا نادری , علی اکبر حیدری , عبدالعلی کیانی

کلمات کلیدی: اندوراسیون، تست توبرکولین، باسیل اسید فست، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، شاغلین بیمارستان Induration, Tubercolin test, Acid fast bacilli, mycobacterium tuberclosis ( M.T), Healthcarer workers

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87688
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی سل نهفته در کارکنان بخش عفونی و سایر بخش ها
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/11/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حمیدرضا نادریمجری
علی اکبر حیدریمجری
عبدالعلی کیانیمجری
منور افضل آقاییهمکار
هما کاوههمکار
نسیم ناروییهمکار
طیبه هاشمیهمکار