راه اندازی آزمایش Real Time PCR بااستفاده ازروشهایprobe Taqman و SYBR GreenI به منظور شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

Development a Real Time PCR using Taqman and SYBR Green I for detection of Mycobacterium Tuberculosis and Comparison of the methods with Culture method


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مهرانگیز خواجه کرم الدینی , محمد درخشان , محبوبه دربان حسینی

کلمات کلیدی: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس- واکنش PCR در زمان واقعی- Taqman probe- SYBR Green I Mycobacterium Tuberculosis, Real Time PCR, Taqman probe, SYBR Green I

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87726
عنوان فارسی طرح راه اندازی آزمایش Real Time PCR بااستفاده ازروشهایprobe Taqman و SYBR GreenI به منظور شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/03/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مهرانگیز خواجه کرم الدینیمجری
محمد درخشانمجری
محبوبه دربان حسینیمجری
سعید عامل جامه دارهمکار
زهرا مشکاتهمکار
مهدی پریانهمکار