بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با آلودگی به ویروس انسانی لنفوسیتTتیپ1 (HTLV1) در خراسان

Association between Systemic Lupus Erythmatous with Human T Lymphocyte Virus Type 1(HTLV1) infection in Mashhad/Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مریم صاحباری , هوشنگ رفعت پناه بایگی , امیررضا ریحانی

کلمات کلیدی: بیماری لوپوس اریتماتو س سیستمیک ویروس لنفوسیت T انسانی تیپ یک روش آزمایشگاهی الیزا روش آزمایشگاهی پلی مراز چین راکشن Systemic lupus erythematous Human T lymphocyte Virus Type 1 HTLV1 ELISA PCR Polymeraze chain reaction

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87582
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با آلودگی به ویروس انسانی لنفوسیتTتیپ1 (HTLV1) در خراسان
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/03/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/08/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مریم صاحباریمجری
هوشنگ رفعت پناه بایگیمجری
امیررضا ریحانیمجری
رضا فریدحسینیهمکار
محمدرضا هاتف فردهمکار
زهرا رضائی یزدیهمکار
سیده زهرا میرفیضیهمکار