بررسی ارتباط سطوح سرمی ویتامین 3D با درصد سلول های T تنظیمی و 17Th و اثرات آن بر خصوصیات شبه سرطانی اندومتریوما (آپوپتوز، چسبندگی و تهاجم) در بیماران مبتلا به اندومتریوز تخمدانی

Evaluation of correlation between serum vitamin D3 levels and T regulatory and Th17 cells percent and its effects in pre-cancerus state of endometrioma (apoptosis, adhision and invasion) in patients with ovarian endometrioma


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمود محمودی , امیرحسن زرنانی , علی اکبر دلبندی

کلمات کلیدی: اندومتریوز اندومتریوما ویتامین D3 لنفوسیت های T تنظیمی سلول های 17Th تهاجم چسبندگی آپوپتوز سایتوکاین واکنش زنجیره ای پلیمراز Endometriosis endometrioma vitamin D3 regulatory T cells Th17 cells invasion adhision apoptosis cytokine polymerase chain reaction PCR

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87620
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط سطوح سرمی ویتامین 3D با درصد سلول های T تنظیمی و 17Th و اثرات آن بر خصوصیات شبه سرطانی اندومتریوما (آپوپتوز، چسبندگی و تهاجم) در بیماران مبتلا به اندومتریوز تخمدانی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/11/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/11/18

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمود محمودیمجری
امیرحسن زرنانیمجری
علی اکبر دلبندیمجری
محمود جدی تهرانیهمکار
مجتبی سنکیانهمکار
عادل شروینهمکار