بررسی نقشه برداری از غدد لنفاوی پیشاهنگ با استفاده از ماده رنگی و تکنیک تعقیب ماده رادیونوکلئید با گاماپروب در کانسر معده

Assessment of Sentinel Lymph Node Mapping in Gastric Cancer using dye and Radionuclide gamma-probe guided techniques


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محسن علی اکبریان , علی جنگجو , اکبر پاکدل

کلمات کلیدی: بیوپسی غده لنفاوی پیشاهنگ ماده رنگی patent blue لنفوسینتی گرافی کانسر معده

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88530
عنوان فارسی طرح بررسی نقشه برداری از غدد لنفاوی پیشاهنگ با استفاده از ماده رنگی و تکنیک تعقیب ماده رادیونوکلئید با گاماپروب در کانسر معده
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/04/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/12/12

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محسن علی اکبریانمجری
علی جنگجومجری
رامین صادقیهمکار
مصطفی مهرابی بهارهمکار
شهریار عزیزیهمکار
النا صارمیهمکار
بهرام معمارهمکار
منور افضل آقاییهمکار
زینب پورهادیهمکار
مهدی اسدیهمکار
اکبر پاکدلمجری