بررسی فراوانی آلودگی به عفونت HTLV1 در بیماری سالک نوع لوپوئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سالک بیمارستانهای قائم(عج ) و امام رضا(ع ) در طی سالهای 1389 تا 1390

The frequency of HTLV1 seroposivity in chronic Lupoid Leishmaniasis in patients referred to leishmaniasis clinic of Gaem and Emam Reza hospitals


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فخرالزمان پزشکپور , محمدجواد یزدان پناه , منصوره علیزاده

کلمات کلیدی: - ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی - لشمانیوز پوستی لوپوئید - مشهد - HTLV1 - Chronic lupoid leshmaniasis - Mashhad

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89207
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی آلودگی به عفونت HTLV1 در بیماری سالک نوع لوپوئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سالک بیمارستانهای قائم(عج ) و امام رضا(ع ) در طی سالهای 1389 تا 1390
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/05/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/12/24

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فخرالزمان پزشکپورمجری
محمدجواد یزدان پناهمجری
منصوره علیزادهمجری
رضا فریدحسینیهمکار
عباس شیردلهمکار
محمد خواجه دلوئیهمکار
سید عبدالرحیم رضائیهمکار
مهناز بنی هاشمیهمکار
پوران لایقهمکار
بیتا کیافرهمکار