بررسی میزان مقاومت استافیلوکوک به وانکومایسین در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در فاصله خرداد 89 تا خرداد 90

Study on resistance level to vancomycin in Staphylococci in Imam Reza hospital-Mashhad during jun 2010 until jun 2011


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدرضا سروقدبطن مقدم , محبوبه نادری نسب , مجید محمدزاده

کلمات کلیدی: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به وانکومایسین، استافیلوکوک اورئوس با حساسیت حد واسط به وانکومایسین، وانکومایسین - VRSA- VISA- Vancomycin

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89219
عنوان فارسی طرح بررسی میزان مقاومت استافیلوکوک به وانکومایسین در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در فاصله خرداد 89 تا خرداد 90
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/05/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/08/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدرضا سروقدبطن مقدممجری
محبوبه نادری نسبمجری
مجید محمدزادهمجری
امین بجدیهمکار
سعید اخلاقیهمکار
رضا ظریفهمکار
مهدی نوحیهمکار
مریم کمال الدینهمکار