فراوانی عفونت HTLV-1 در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL) ولنفوم غیر هوجکین (NHL) مراجعه کننده به بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد 1389-1388

Frequency of HTLV-1 infection in children with Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) and Non-Hodgkin lymphoma (NHL) admitted to Hematology- Oncology ward of Dr Shaikh Pediatric Hospital, 2009 - 2011. Mashhad, Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: زهرا بدیعی , حمیدرضا نادری , علی خلیفه

کلمات کلیدی: ALL , NHL, HTLV-1،کودکان - children , ALL , NHL, HTLV-1

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88710
عنوان فارسی طرح فراوانی عفونت HTLV-1 در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL) ولنفوم غیر هوجکین (NHL) مراجعه کننده به بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد 1389-1388
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/02/22
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/11/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
زهرا بدیعیمجری
حمیدرضا نادریمجری
محمدتقی شاکریهمکار
سیما حقیقیهمکار
محمد اسماعیلیهمکار
علی خلیفهمجری