بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در مورد واحد درسی آسیب شناسی دهان وفک وصورت در سال تحصیلی89-1388

Evaluation of the student’s point of view about oromaxillofacial pathology unit in Mashhad faculty of dentistry in 1388-89 academic year


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نصرا... ساغروانیان , شادی ثقفی خادم , محمد علی آبادی

کلمات کلیدی: دندانپزشکی – دانشجو – آسیب شناسی دهان و فک وصورت

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88758
عنوان فارسی طرح بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در مورد واحد درسی آسیب شناسی دهان وفک وصورت در سال تحصیلی89-1388
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/05/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/11/18

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نصرا... ساغروانیانمجری
شادی ثقفی خادممجری
محمد علی آبادیمجری
منور افضل آقاییهمکار
سید مسعود حسینیهمکار