بررسی فراوانی تنگی شریان کلیه در بیماران غیر دیابتی مبتلا به تنگی عروق کرونر ارتباط آن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی، در بیماران مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا(ع)

Prevalence of renal artery stenosis and it’s relation to Atherosclerotic risk factors in non-diabetic coronary patients, reffered to cardiology ward of Imam-Reza Hospital in Mashhad


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علیرضا عبدالهی مقدم , آرش کهرم

کلمات کلیدی: آنژیوگرافی کرونر، بیماری عروق کرونر، آرتریوگرافی شریان رنال، تنگی شریان رنال، بیماران غیر دیابتی، عوامل پیشگویی کننده - Coronary Angiography, Coronary Artery Disease, Renal artery Arteriography, Renal Artery Stenosis, Non-diabetic patients, Predictors

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88757
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی تنگی شریان کلیه در بیماران غیر دیابتی مبتلا به تنگی عروق کرونر ارتباط آن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی، در بیماران مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا(ع)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/12/05
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/12/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علیرضا عبدالهی مقدممجری
آرش کهرممجری
مصطفی داستانیهمکار
سعید اخلاقیهمکار