بررسی ارتباط تعداد گره های لنفی برداشت شده در نمونه های کانسر کولورکتال با معیارهای کلنیکوپاتولوژیک در بیمارستان امید و امام رضا(ع) مشهد

Correlation of lymph nodes number and clinicopathologic parameters of colorectal cancer in Omid Hospital in Mashhad at three years period (2006-2008)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مهدی فرزادنیا , بهرام معمار , معصومه صفایی

کلمات کلیدی: سرطان کولورکتال گره لنفی مرحله بندی سزطان کولورکتال Colorectal cancer lymph nodes staging of colorectal cancer

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87600
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط تعداد گره های لنفی برداشت شده در نمونه های کانسر کولورکتال با معیارهای کلنیکوپاتولوژیک در بیمارستان امید و امام رضا(ع) مشهد
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/02/16
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/04/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مهدی فرزادنیامجری
بهرام معمارمجری
معصومه صفاییمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار