بررسی ارتباط بین وجود هلیکو باکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا با کوله سیستیت کالکولوز

Association between the presence of Helico bacter pylori in gallbladder tissue of patients with cholecystitis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدرضا مطیع , بهرام معمار , هادی عباسی

کلمات کلیدی: کوله سیستیت ؛ کوله لیتیازیس ؛ هلیکو باکتر پیلوری ؛ P C R cholecystitis , cholelithiasis , H.pylori , PCR

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87882
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط بین وجود هلیکو باکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا با کوله سیستیت کالکولوز
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/06/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/09/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدرضا مطیعمجری
بهرام معمارمجری
علیرضا رضاپناههمکار
محمد خواجه دلوئیهمکار
هادی عباسیمجری